Được chứng nhận

Thương hiệu được chứng nhận.

 
 
đã đăng ký thành viên Iso 9001:2008   được chứng nhận sự đảm bảo an toàn của đồ dùng điện hàn quốc   chứng nhận an toàn của TUV
 
 
 
Được cấp chứng nhận CE   Chứng nhận đạt được bằng đặc biệt   Nhận được giải thưởng COST do nước nga tặng.